BRZE VESTI:

Zašto je cena polaganja za vozačku dozvolu višestruko veća nego prethodnih godina?

26.02.2019

Oni koji su u poslu obučavanja novih kandidata za vožnju već godinama ili decenijama najbolje znaju koliko su se propisi koji se tiču saobraćaja, ali apsolutno svi propisi, promenili u poslednjih nekoliko godina. Ono što većina vidi jeste statistika koja se tiče smanjenog broja nezgoda i nesreća u saobraćaju, što u stvari i jeste bio krajnji cilj kako odgovornog Ministarstva, tako i Agencije za bezbednost u saobraćaju. Pravila su se promenila na svim frontovima, Zakoni prilagođeni, promenjeni u određenim delovima ili u potpunosti, pa su se tako „dotakli“ i samog rada auto škola. U odnosu na stanje od pre nekoliko godina, danas da bi jedna auto škola postojala, potrebno je da ispuni veliki broj uslova. Osim toga, danas su ulaganja daleko veća nego prethodnih godina, pa je za otvaranje auto škole potrebno ozbiljno planiranje ali i ulaganje. 

 


Što se tiče auto škola Beograd je uvek prednjačio po broju otvorenih auto škola, mada danas kada se dosta toga izmenilo veliki broj onih malih koje nisu mogle da ispune sve uslove su morale da se zatvore ili pripoje drugim, većim auto školama kako bi opstale.


Svi ovi novi Zakoni i propisi koji regulišu način otvaranja škole za obučavanje vozača svih kategorija iziskuju mnogo veća ulaganja pa samim tim i cena obuke i polaganja za veozačku dozvolu je porasla. Da bi razumeli zašto moramo za obuku platiti i do 3 puta više nego pre par godina, navodimo samo nekoliko stvari koje auto škole moraju po propisu imati a koje iziskuju najveće ulaganje.

 

Posedovanje prostorija za teoretsku obuku

 


Jedan od opštih uslova jeste posedovanje najmanje tri prostorije za različite namene. Najpre, potrebna je jedna školska učionica sa svim potrebnim nastavnim sredstvima i učilima, u kojoj se izvršava teorijska nastava, ali i u kojoj se kasnije polaže teorijski deo ispita. Ove učionici su moraju biti opremljene računarima na kojima će kandidati polagati teoretski deo ispita pre nego što izađu na poligon i krenu da vaoze. Pored toga, potrebno je da učionica bude prilagođena za najmanje 10 kandidata.


Tu je i posebna prostorija za obavljanje svih poslova koji su deo administracije, te se ova prostorija mora odvojiti jasno od učionice, što u prošlosti nije bila praksa. I pored ove dve, potrebno je da jedna auto škola ima najmanje jedan toalet. Naravno, uz ove opše uslove, postoje i još neki uslovi koji su u vezi sa prostorijama, ali je najvažnije njihovo postojanje.

Možda će neko smatrati da su ovakve uslove auto škole već imale, ali ako se sagleda situacija sa druge strane, samo su velike i poznate auto škole kao što je na primer auto škola Pavlin i druge veće auto škole imale ove uslove i pre novog Zakona, dok su manje auto škole zakupljivale prostor od drugih većih ili koristile prilagođeni prostor.

 

Posedovanje licenciranog programa za obuku vozača


Prema ovim propisima svaka auto škola mora imati adekvatan softver za obuku vozača koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Naravno, ovaj softver se plaća što dodatno utiče na visinu ulaganja osnivača auto škole. Ovakvim propisima ne samo da se povećava efikasnost obuke već se i smanjuje mogućnost za razne mahinacije i “dogovora” sa insturktorima.

 

Vozni park auto škole


Auto škole su i ranije najčešće ispunjavale ovaj uslov, zbog obima posla i broja prijavljenih kandidata, ali danas je to potrebno da ispune sve auto škole, a ne samo one koje imaju veliki obim posla, kao što su to auto škole u Beogradu – a to je posedovanje određenog broja vozila. Zakon danas propisuje da je potrebno imati najmanje tri vozila B kategorije, te po najmanje jedno vozilo za svaku drugu kategoriju. Ukoliko neko želi da otvori jednu auto školu, ovo je obaveza koja ne može da se zaobiđe, kao nijedna druga sa ovog spiska. 

 

Polaganje za vozačku dozvolu se dosta izmenilo u odnosu na prethoni period kada nije bilo važno da li vozite Yugo na polaganju, odnosno obuci. Danas se obuka vozača za B kategoriju vrši na modernim automobilima opremljenim vrhunskom opremom, sa rikverc kamerama, ABS i drugim sigurnosnim sistemima za šta je potrebno dosta veće ulaganje nego ulagnje u dva ili tri automoblia marke Yugo. Takođe, danas svi automobili na kojima se vrši obuka moraju imati isto obe zežje na krovu, moraju ispunjavati tehničke uslove za rad i naravno moraju ispunjavati bezbednosne uslove.

 

Instruktor vožnje

 

 

Da bi jedna auto škola radila, naravno, potreban je i stručni kadar. Međutim, danas se propisuje da među kadrom budu najmanje tri instruktora za vozila B kategorije, po jedan instruktor za ostale kategorije za koje se kandidati osposobljavaju u nekoj auto školi. Uz to, potreban je jedan predavač teorijske nastave, te jedan ispitivač za kategorije za koje se kandidati prijavljuju. Svi od stručnog kadra završavaju i profesionalnu obuku nakon koje od strane Agencije za bezbednost u saobraćaju dobijaju licencu, odnosno dozvolu za rad, koja se obnavlja na svakih pet godina. 

 

Poligon za obuku vozača

 

 

Pored svih prethodnih stavki, potrebno je obezbediti i Zakonom propisano uređen poligon na kojem se izvodi početna praktična nastava, ali i održava jedan deo vozačkog ispita, odnosno, njegovog praktičnog dela. Poligon mora ispunjavati osnovne uslove kako bi auto škola mogla biti registrovana kao takva. Auto škole u Beogradu često nemaju svoje poligone pa iznajmljuju prostor, najčešće gradski deo asfaltiranog zemljišta na kome uređuju poligon i prijavljuju ga kao lokaciju na kojoj će e obuka održavati.

Iznajmljivanje i uređenje poligona je možda i najveći izdatak jer se plaća mesečno bez obzira na to koliko kandidata se prijavilo da polaže za vozačku dozvolu. Mala prednost za auto škole je to što jedan poligon mogu deliti do tri auto škole u zavisnosti od veličine poligona.


Kada se sve sagleda cena polaganja za vozačku dozvolu, uključujući i obuku i nije toliko skupa, gledajući sa strane vlasnika auto škola, ali sa strane polaznika se čini da je ona ipak previsoka. Međutim, neke auto škole kao što je auto škola Pavlin, daju određene pogodnsti prilikom plaćanja i besplatan medicinski pregled kako bi izašle u susret svojim polaznicima i bar malo im olakšale.