BRZE VESTI:

Sve što treba da znate o polaganju za CE kategoriju

18.11.2019

Ponuda poslova van naše države pojedine profesije je odjednom učinila veoma popularnim, toliko da mladi često odlučuju da se za njih osposobe i sa tim znanjem i veštinama krenu u inostranstvo kako bi započeli svoje karijere ili zaradili za nešto što već imaju na umu, ali u svom gradu ili zemlji to ne mogu da dostignu. Već negde svi znamo koja su to zanimanja u ekspanziji kada se govori o odlasku iz zemlje, a među njima su se svakako našli i vozači kamiona. Iako je ovo posao koji je tražen i kod nas, te se sa vozačkom dozvolom za C kategoriju može vrlo brzo i prilično lako naći posao, evropske zemlje su ipak povukle veliki broj vozača ka sebi, jer su u deficitu sa radnicima ove struke, a uslovi koji se nude i dobijaju su daleko privlačniji od onih koji se mogu dobiti kod kuće. Ali, pored C kategorije, CE kategorija, odnosno E kategorija postaje sve popularnija, pa smo rešili da vam približimo šta je to sve potrebno da ostvarite kako biste dobili vozačku dozvolu za ovu kategoriju. Kada se govori o uslovima koji se dobijaju za zapošljavanje, onaj najvažniji jesu finansije, pa iako se brojni vozači kamiona u insotranstvu slažu oko mišljenja da bi zarade mogle i trebalo da budu veće, takođe su složni u mišljenju da se mnogo veće od onih koje je moguće ostvariti u našoj zemlji, te da se uz taj zarađeni novac može normalno živeti, sa svim mogućim izdacima, te da se može uštedeti za možda neke druge poslove i dostizanje nekih ličnih ciljeva, što je opet cilj većine onih koji odu u inostranstvo da unovče svoje vozačke dozvole C ili E kategorije.


Motorna vozila CE kategorije predstavljaju kamioni sa prikolicom, tačnije, motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tona sa priključnim vozilom čija masa prelazi 750 kilograma. Najčešće su to neki šleperi i veliki kamioni sa zatvorenim prikolicama. Međutim, da bi kandidat uopšte pristupio obuci, a onda i polaganju za E kategoriju, potrebno je da ispuni nekoliko uslova, bez kojih je nemoguće izvesti obuku i krajnje polaganje. Šta je to sve što je potrebno?

 

 

Polaganje za C kategoriju


Najpre, kandidat koji se prijavljuje za polaganje za E kategoriju, mora da poseduje vozačku dozvolu za C kategoriju, u suprotnom, to je uslov koji mora da se ispuni. Da bi kandidat krenuo sa obukom za C kategoriju, potrebno je da ima najmanje 20 godina života, važeću vozačku dozvolu za B kategoriju, koja nije probna, lekarsko uverenje za C kategoriju, kao i važeću ličnu kartu. Obuka se deli na dva dela, teorijski i praktični, s tim što praktična obuka zavisi od položenog testa.


Teorijska obuka se sprovodi kroz 7 časova, s tim što se časovi mogu razdvojiti tako da se najviše 3 predavanja održe u jednom danu, te ih je nemoguće odslušati sve u istom. Nakon odslušanih predavanja dolazi polaganje završnog testa. U međuvremenu, kandidati imaju opciju za C kategoriju testova, jer polaganje C kategorije testovi u velikoj meri olakšavaju. Auto škole nude opciju online testiranja, pa sve moguće testove koji postoje možete u svakom trenutku preći, na svom telefonu, tabletu ili kompjuteru, tako da ćete lako imati uvid u to da li neku oblast treba dodatno da naučite ili ste spremi za polaganje zvaničnog testa. Uvek stoji mogućnost da jedan test rešaavate koliko hoćete puta, a samim rešavanjem vi i učite i utvrđujete znanje, nekad se saznaju i nove informacije, a na kraju urađenog testa dobijate broj ostvarenih bodova, baš kao što je to slučaj i sa zvaničnim polaganjem. Kada položite teorijski deo vozačkog ispita stičete pravo da pređete na praktičnu obuku.


Praktična obuka za C kategoriju je sprovedena kroz 15 časova, tako da se najviše 2 časa mogu održati u toku jednog dana, što je najčešće i praksa. Praktični ispit za C kategoriju podeljen je u dve etape, poligonsku i vožnju u saobraćaju, a kandidat pre samog polaganja izvlači jedan od 15 ponuđenih ispitnih zadataka. Tokom polaganja, prisutna su dva ispitivača, jedan koji je iz auto škole u kojoj se kandidat obučavao, a drugi iz MUP-a, te je potrebno da oba daju pozitivnu ocenu kako bi kandidat položio i dobio vozačku dozvolu. Bitno je napomenuti da polaganje nije moguće sprovesti ukoliko kandidat nije napuni 21 godinu života. Tek nakon dobijanja nove vozačke dozvole za C kategoriju, kandidat stiče pravo da polaže za CE kategoriju.

 

Poligonske radnje na polaganju


Ono što većinu zanima kada je u pitanju polaganje za C kategoriju jeste koje se to poligonske radnje traže i uglavnom najviše gledaju tokom procesa polaganja. Ovo je upitanost iz razloga što se u najvećoj meri događa da kandidati na samom poligonu padnu svoj završni ispit. Najpre, prva poligonska radnja jeste vožnja napred sa promenom stepena prenosa, kao i vožnja unazad sa promenom saobraćajne trake. Naredna poligonska radnja jeste parkiranje vozila pod pravim uglom, što je svakako očekivana radnja, a pored toga i vožnja unazad, koja se promatra zbog sposobnosti kandidata u vožnji kada se vrše utovar i istovar robe.

 

Polaganje za E kategoriju

 

Kao što smo već naveli, CE kategorija vozila jesu vozila C kategorije sa priključnim vozilom čija masa prelazi 750 kg. Da bi se pristupilo samoj obuci i polaganju za E kategoriju, odnosnu, CE kategoriju, kandidat mora da ispuni uslova posedovanja nove ili stare vozačke dozvole za C kategoriju, te da ima najmanje 21 godinu. Uz sve to, prilaže se i lekarsko uverenje za CE kategoriju, kojim se potvrđuje da kandidat ima sve psiho-fizičke sposobnosti kako bi upravljao vozilima ove kategorije, kao i važeća lična karta.


Dok je za obuku i polaganje za C kategoriju potrebno oko nekih mesec dana, obuka i polaganje za CE kategoriju traje kraće. Obuka se sastoji od 7 časova i polaganja vožnje. U ovom slučaju ne postoji teorijska nastava, niti polaganje testova, budući da se kroz sve to prolazi prilikom obuke za C kategoriju. Nakon same obuke i polaganja, kandidat dobija vozačku dozvolu za CE kategoriju, to jest, dozvolu za upravljanje kamionom sa prikolicom, što u inostranstvu u velikoj meri povećava šanse za pronalazak prilično plaćenog novca u odnosu na vožnju vozila C kategorije. Više o polaganju za E kategoriju možete saznati klikom ovde.