BRZE VESTI:

Kako uslovi na ulicama utiču na bezbednost u saobraćaju?

04.02.2020

Saobraćajne nesreće na putevima su utoliko češće kada se o bezbednosti na ulicama ne vodi računa ili joj se ne posvećuje dovoljno adekvatne pažnje. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima trebalo bi da bude regulisano sve što potencijalno može da utiče na bezbednu vožnju ali i bezbednost pešaka.

Između ostalog, ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, pre svega ponašanje vožača na putu, ograničenja u saobraćaju i saobraćajna signalizacija kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati, uslovi koje vozači moraju ispunjavati za upravljanje vozilima, ali ono čime ćemo se mi baviti u ovom tekstu jesu - uslovi na putevima.


Ko je i kako nadležan da učesnicima u saobraćaju obezbedi kvaltetne puteve i ispravnu signalizaciju? Kako uslovi na putevima mogu uticati na kvalitet vožnje pa čak i na bezbednost ljudi?

 

ulica saobracaj grad

 

1. Osvetljenje i svetlosna signalizacija

 

Adekvatno osvetljenje je jedna od prvih stavki koju jedna ulica koja pretenduje da bude bezbedna za vozače ali i za pešake. Kako bi se dostigao i održao optimalni nivo bezbednosti, konvencionalno i ekološki neisplativo osvetljenje sve je manje prihvatljivo na ulicama jer, osim što su česti (prečesti) kvarovi i prijave da sijalica ne više ne radi, godišnje se za halogene sijalice potroši velika količina novca koja bi mogla biti usmerena na nešto korisnije.


Iz tog razloga se sve više insistira da LED javno osvetljenje bude zamena za tradicionalnih rešenja, jer rasveta treba da bude posebno pouzdana usled visoke učestalosti vozila i putnika na ulicama i raskrsnicama koje su u finkciji non stop.

 

Zbog čega je LED javna rasveta najbolji izbor za sve nas na ulicama?


Led javna rasveta predstavlja dugotrajno rešenje za sve potrebe osvetljavanja ulica jer je životni vek jedne LED svetiljke značajno veći u odnosu na tradicionalno osvetljenje na ulicama. Minimalno održavanje je takođe veoma važna karakteristika koja treba da nam bude bitna kod javne rasvete, kao i da pored optimalne vidljivosti obezbeđuje gradskom budžetu dugoročno niža ulaganja usled niske potrošnje električne energije.


Nema više: “Sijalica u ulici ne radi!”


Takođe, LED javnom rasvetom je i veoma lako upravljti, jer je dobar saveznik za video nadzor i kontrolu pristutnosti saobraćaja, olakšava protok ljudi i vozila, i lako se adaptira vremenskim uslovima i vidljivosti.


LED rasveta u službi bezbednosti!


Javna rasveta ima veoma važnu ulogu i u održavanju javnog reda i mira, naročito u pružnju bezbednosti tokom noćnog kretanja. Kvalitetno i pouzdano osvetljenje omogućava pešacima neometano kretanje u večernjim i ranim jutarnjim časovima, ali i bolju preglednost vozačima.

 

Svetlosna signalizacija i stanje puteva


U oblasti projektovanja puteva, inženjeri mogu egzaktno da odrede karakteristike puta, kao i procedure funkcionisanja saobraćaja i da prema tome postave oznake ili odrede usmeravanje svetlosne signalizacije.


Tri faktora koja utiču na bezbednost saobraćaja su: čovek, put i vozilo. Brojna istraživanja pokazuju da postoji jaka veza između stopa saobraćajnih nezgoda i tipa puta, geometrijskih karakteristika puta, stanja kolovoznog zastora ali sve to u korelaciji sa tipom (uslovima) u saobraćajnom toku (slobodan, normalan, zasićen, forsiran).


Dobro dizajnirani putevi pružaju sigurnost i smanjuju učestalost nezgoda. Stvarna mera kvalitetnih i bezbednih puteva sada zavisi skoro u potpunosti od finansijskih resursa koji su dostupni.

 

2. Povoljni i nepovoljni vremenski uslovi za vožnju


Iako nas meteorolozi stalno upozoravaju o tekućim stanjima u saobraćaju na koje utiču vremenski povoljni, odnosno nepovoljni uslovi - čovek je često primoran da učestvuje u saobraćaju i upravlja motornim vozilom, u uslovima i vremenskim periodima kada nije u potpunosti spreman za njih.


Pomenutim Zakonom su propisane i odredbe prilagođavanju brzine odnosno - odricanje od potrebe za prebrzom vožnjom u komplikovanim uslovima, kada rizikujete i svoj život kao vozača ali i živote drugih.

 

ulica saobracaj sneg

 

Kiša i klizav kolovoz zahtevaju veće odstojanje!


Vozačima je potreban pun oprez za volanom, posebno u večernjim satima kada, pored kiše, sumaglica, niska oblačnost i smanjena vidljivost dodatno ugrožavaju bezbednu vožnju. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, a oštećenja na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila.


Posebno je bitno na vreme se pripremiti za vožnju u zimskim uslovima, kada je najneophodnije u saobraćaj izlaziti sa tehnični ispravnim vozilima i svom propratnom opremom: zimske gume (sve četiri) i po potrebi lance.


Uslovima na ulicama su u preriodu zimsikih meseci posvećuje posebna pažnja od strane javnog komunalnog preduzeća, kada se putevih svih tipova redovno čiste od snega, leda i vode, i zasipaju solju.


Ono što vi možete da uradite jeste da na put ne krećete sa zamagljenim/zaleđenim staklima, neispravnim brisačima, informišite se o vremenskim prilikama i ispravnosti svetala, uverite se o količini i stanju goriva i tečnosti za vetrobranska stakla.

 

3. Gužve, prometnost i stanje ulica


Prometne ulice su uvek i najnebezbendije u gradovima, naročito rano ujutru ili kasno po podne, odnosno u periodu odlaska i povratka radnika sa posla. U ovom slučaju karakteristike i karakter vozača može znatno da utiče na brzinu prolaska gužve ali i na potencijalna, višečasovna, zadržavanja.


Kako u našem gradu ne bi došlo do zastoja koji traje duže od pola sata, brine se saobraćajna policija, koja se poziva svaki put kada dođe do “nerešivog” problema - a nerešiv je zato što svaki vozač misli da on ima veće pravo da iz gužve izađe.


E pa nije tako!


Oni koji nisle da policajci samo pogoršaju stanje na raskrsnici - vreme je da preispitaju svoje sposobnosti kao vozača ali i prihvatanja autoriteta. Prava sakog vozača se uvek moraju poštovati ali su i obaveze nešto što nikako ne smemo isupustiti iz vida ukoliko želimo da predupredimo razne probleme na putevima.