BRZE VESTI:

Video nadzor u gradskom saobraćaju - čemu služi i kako funkcioniše?

30.12.2019

 

Implementacija video nadzora u svakodnevno saobraćajno funkcionisanje omogućava monitoring saobraćaja kako bi se povećala bezbednost i sigurnost svih ljudi koji u njemu učestvuju.


Takav jedan sistem, u bilo kom trenutku vremena pruža sve informacije o toku saobraćaja, zagušenju i gužvi - te potencijalnim bezbednosnim rizicima na različitim delovima puta. Kako funkcioniše ovaj vid saobraćajnih mreža i koje su njegove primene, reći će nam tekst pred nama.

 

Manipulacija signalizacijom i sprečavanje gužvi

 

Moderni sistemi za video nadzor su veoma zahtevni sistemi i za njihovo optimaln funkcionisanje potrebni su ogromni računarski resursi. Kamera za video nadzor kao deo saobraćajne signalizacije ima i mogućnost kontrole semaforskih svetala.


Preusmeravanje kolona na alternativne pravce ima veliku ulogu u smanjenu gužvi na glavnim i većim saobraćajnicama i na taj način optimizuje i uspostavlja normalan tok saobraćaja.


Kako je manipulacija javnog, gradskog saobraćaja zahtevan i ne svima moguć posao, za postavljanje i upravljanje video nadzorom u gradu zadužen je Gradski savet za bezbednost, kao i različite tehnološke, lokalne i policijske uprave.

 

Sprečavanje prekršaja i pomoć u istragama

 

Sve prometne maršrute, sa naglaskom na raskrsnice i lokacije koje su poznate po tome što okupljaju veći broj ljudi i pešaka, opremaju se video nadzorom koji je primarno u funkciji nadzora saobraćaja.


Analitika saobraćaja u određenim delovima grada može biti od velikog značaja tokom različitih policijskih istraga, kada je potrebno identifikovati vinovnika zločina, ali je i odličan saveznik u smanjenju stope kriminala kao i smanjenju broja saobraćajnih prekršaja koje mogu da vode tragičnim završecima.

 

 

U kupovini kamera učestvuju i vozači i ministarstva

 

Kamere koje su do sada postavljane u gradovima nisu previše naprednog informacionog i sastavnog karaktera, pa imaju mnogo kraći životni vek od njihovih modernijih pandana u inostranstvu.


Kako god bilo, novac za pribavljanje sigurnosnih kamera namenjenih za postavljanje u saobraćaju sliva se u gradski budžet, odnosno fond za postavljanje video nadzora koji je otvoren u Narodnoj banci Srbije. Deo tog prihoda dobijen je od naplaćenih kazni, ali je većim poreklom od postotka (1.2%) koji vozači plaćaju kupovinom (obaveznog) vozačkog osiguranja u Srbiji.


Stručnjaci kažu da ako država nije bogata, treba u pomoć pozvati one koji novac žele da ulažu u video nadzor. Međutim, da bi se situacija popravila, potrebno je da regauju pre svega ministarstva saobraćaja i unutrašnjih poslova, kao i prosvete - jer se kamere moraju postaviti i isred škola.

 

Postoji nekoliko vrsta i namena kamera u saobraćaju

 

Kamere za video nadzor se mogu podeliti prema nameni, funkcionalnosti i tehničkim mogućnostima, kvalitetu snimka i materijalu od kojeg su napravljene. Postoji veliki izbor kamera jer mnogo je namena, odnosno mesta i situacija u kojima se upotrabljavaju ali je potrebno da svaka od njih da svoj maksimum.
Svuda su uglavnom potrebne one koje imaju mogućnost snimanja i u mraku, tako da što se toga tiče kod novijih vrsta preovladavaju upravo takve. Svima je kao krajnji rezultat potreban što kvalitetniji video snimak ili fotografija, ali i da kamera bude što otpornija na različlite, u slučaju saobraćaja, spoljašnje uticaje i vremenske prilike.

 

IP kamere za video nadzor

 

Standard kojim se označava otpornost kamera na spoljne uticaje i vodu naziva se IP (Ingress Protection) i definisan je međunarodnim standardom EN 60529. Prvi broj označava otpornost kamere na upad sitnih čestica – prašine, a drugi broj označava otpornost kamere na tečnost, odnosno vlagu.

 

IR kamere za video nadzor

 

Infrared kamere beleže elektromagnetno zračenje i talasne dužine veće od talasne dužine vidljive, crvene svetlosti. Taj spektar talasa emituju zagrejana tela i neki molekuli kada se nađu u “probuđenom” stanju. U kamere su ubačene IR diode pomoću kojih je kameri omogućeno snimanje u mraku bez dodatnog osvetljenja. Domet snimanja ovih kamera je od 10 do 50 metara.

 

Cloud kao način dugoročnog snimanja stanja na putevima

 

Saobraćajne kamere mogu u velikoj meri doprineti poboljšanju različitih saobraćajnih paramtara, kao što su broj vozila koja se kreću određenom trakom, klasa i osvetljenje na vozilima koja učestvuju u saobraćaju (pr. motorcikli, putnička i teretna vozila…), brzina kojom se vozila kreću, trenutak ulaska u reon obezbeđen i praćen kamerama.


Korišćenje video nadzora je neophodno u saobraćajnim sistemima, a posebno je bitno da ono bude podržano modernim informacionim tehnologijama (IT). Adekvatno postavljeno i funkcionalno praćenje saobraćaja pomoću video nadzora omogućava zaštitu ljudi, putne infrastrukture i minimizuje rizik od incidenata različite prirode, a pre svega saobraćajnih prekršaja.


Sve informacije koje se do sada čuvaju zabeležene sa kamera, traju svega nekoliko meseci i u kasnijim sporovima je nemoguće iskoristiti ih protiv počinioca krivičnog dela. Zato se sve više ministarstava zalaže za upotrebu jedinstvenog sistema za online skladištenje snimaka - cloud.


Cloud predupređuje uništavanje ili gubitak podataka, pravi čak i bekap kritičnih snimaka na neodređeno vreme, i moguće ga je povezati na sve vrste video nadzora, i pristupati mu pa čak i na naplatne rampe.


Ključna prednost korišćenja sistema za video nadrzor saobraćaja i podataka sa cloud sistema jeste njihova sposobnost da zaštite integritet počinioca ili žrtve, kao i veća dostupnost snimljenog materijala.


U našoj državi, tek je oko 10% svih sistema za video nadzor saobraćaja povezano kroz cloud mrežu, ali ovaj procenat im tendenciju da raste, pa ostaje da se vidi hoće li ovakav način zaštite učesnika u saobraćaju i javnom životu postati svakodnevica svih gradova.