BRZE VESTI:

Kada vam je potreban sudski tumač za vaš automobil?

18.02.2019

Osnovna usluga prevodilačkih agencija je profesionalni prevod svih vrsta ličnih i pravnih dokumenata. Tačnost izvršenog prevoda overava svojim potpisom i pečatom sudski tumač, ili sudski prevodilac, koji je postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije. Među dokumentima za koja su potrebni prevodi sa overom sudskog tumača nalaze se i dokumenta vezana za vaš automobil ili za vas kao vozača. Postoji nekoliko slučajeva u kojima su vam potrebni ovi prevodi: za uvoz ili izvoz automobila, za vaš duži boravak u stranoj zemlji, kao i prilikom nekih neželjenih situacija za volanom u stranoj zemlji.

 Ukoliko nameravate da uvezete automobil iz inostranstva, ili da ga prodate u neku drugu zemlju, za određena dokumenta će vam biti potrebne usluge sudskih tumača. Uvoz automobila iz inostranstva, naročito za fizičko lice, prvi put može biti komplikovana procedura ukoliko se na vreme ne informišete o svim pitanjima i potrebnim koracima. Dokumentacija koja je potrebna za uvoz zavisi od vrste vozila i zemlje izvoza, pa vam za početak donosimo spisak osnovnih dokumenata koji će vam trebati:

 

  • Ino faktura ili Kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila.
  • Strana saobraćajna dozvola.
  • Servisna knjižica ili TIF.
  • Euro 1 obrazac, COC potvrda o poreklu.
  • Vozila starija od 2002. godišta prilažu Euro3 obrazac.
  • Izvozna deklaracija ili EXportni Dokument.
  • Za fizička lica lična karta (kopija za carinsku proceduru) (ovlašćenje za isporučioca).
  • Pasoš osobe koja isporučuje vozilo (kopija stranice na kojoj je slika i pečat ulaska za carinsku proceduru).
  • Izjava o troškovima puta, za smeštaj robe, za korisnika o korišćenju robe, ovlašćenje špediteru.

 

Imajte na umu da će vam za neka od ovih dokumenata biti potrebni prevodi sa overom tumača, kako za carinjenje, tako i kasnije za registraciju. Najčešće su u pitanju Kupoprodajni ugovor, strana saobraćajna dozvola, prevod stranog računa i sl., dakle, sva ona dokumenta koja su sastavljena ili izdata na stranom jeziku. Raspitajte se na vreme kod vašeg špeditera šta od potrebnih dokumenata treba da imate sa overom sudskih prevodilaca, kako bi procedura u koju ulazite trajala što kraće.

 

Isto tako, ako planirate da putujete u inostranstvo sa namerom da se tamo zaposlite ili da boravite određeni period i da u toku njega upravljate vašim automobilom ili sl., za vozačku i saobraćajnu dozvolu takođe će vam biti potrebni prevodi sa overom tumača.


Za većinu zemalja sveta, za boravak duži od tri ili šest meseci potrebno je da posedujete njihovu vozačku dozvolu, a do ovog perioda možete upravljati svojim ili nekim drugim vozilom sa srpskom vozačkom dozvolom. Naša vozačka dozvola, kao i saobraćajna, moraju biti prevedene i overene od strane sudskog tumača, uglavnom na zvaničan jezik države u kojoj planirate boravak, ali sve češće zemlje dozvoljavaju i prevode na engleski jezik. Pored ova dva dokumenta potrebno je da imate i prevedenu Potvrdu o nekažnjavanju u saobraćaju, odnosno Potvrdu o izrečenim kaznama za prekršaje u saobraćaju, koje izdaje nadležna Uprava saobraćajne policije u gradu u kome živite. 


Usluge sudskih tumača mogu vam zatrebati i prilikom saobraćajne nezgode u inostranstvu. U ovom slučaju potreban vam je prevod policijskog izveštaja, tj. zapisnika o saobraćajnoj nezgodi. Ovaj dokument je važan za slučaj dokazivanja pred sudijom, ali i za naplatu osiguranja od strane osiguravajućih kuća, pa je stoga potrebno da imate prevod i overu od strane tumača.


Cene prevoda zavise od više faktora, ali i od hitnosti, zato o potražnji ovih usluga mislite na vreme.